หวัดดีค่า....วันนี้มาดึก ว่าจะไม่อัพละ...เสียดายเว