มีมาให้เห็นทุกวันสำหรับพวกเวรๆ กากๆ ติ่งๆ น่ะ นี่รวบรวมมาแค่ส่วนเด