สวัสดีผู้ติดตามบลอคทุกท่าน ทั้งแอนตี้แฟน โซวอน โซเวร และพวกเสือกด้วย

ขอโทษนะคะที่ไม่ได้แปลข่าวเอง มันไม่ใช่วัตถุประสง